1967 Madame Alexander 21 Portrait Godey 2172 nshjog2841-Neues Spielzeug

VINTAGE LARGE TOY DOLL TOPO GIGIO 1990s MARIA PEREGO